Tiến độ thanh toán The Matrix One

Tiến độ thanh toán The Matrix One Lê Quang Đạo chia làm tiến độ thanh toán tiến độ chuẩn, tiến độ thanh toán nhanh nhận chiết khấu 10%.